vierzonder.nl
Rachel Quarrell's rowing service writes about this site: "The veteran handicap time corrections for all boat classes. Regatta organisers bookmark it!". see
English version 

oorspronkelijk artikel: Correctiefactoren:

2. voor roeiwedstrijden                   

In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld het noodgedwongen samenvoegen van veteranen-categorien, kunnen de wedstrijdgevende verenigingen deze factoren  toepassen. Uit oogpunt van sportiviteit zal dit gewaardeerd worden. 
Bij het De Hoop veteranenklassement  worden door Eric Peet  de  leeftijdsfactoren gebruikt. Veteranen klassement
Verder worden de factoren o.a toegepast bij de Breda Markcompetitie /regatta, Beatrix winterrace, Roosendaalse suikerrace, Zwolsche wintercompetitie, Dudok van Heel Army-regatta, Dutch Masters Open , Leerdam Lingebokaal, Daventria IJsselregatta, Die Leythe korte vlietwedstrijden,Tor Moordregatta, Amsterdam Masters, ZRB.

Na revisies in 2005en 2010 zijn in 2015-2016 de tabellen opnieuw bepaald door Jan Katgerman Frans van Mierlo enWillem Muller en in samenspraak met een aantal roeiverenigingen.
Basis van de tabellen zijn de Fisamasters die elk jaar plaatsvinden en aangevuld met gegevens van korte en lange afstandswedstrijden en Concept Ergometer resultaten van de periode 2005 - 2015 over de afstanden 1k2k5k en 30minuten.. Op basis van de lange afstandswedstrijden en deze ergometer resultaten en eerder rekenwerk van Erik Peet (2013) zijn er ook lange afstands-effecten (oudere masters vertonen iets minder verval) in verwerkt. Omdat de resultaten pas boven de 4 km duidelijk worden is gekozen voor 2 tabellen 1 voor < 4k, waaronder dus 1km wedstrijden en en een tabel voor lange afstand  >4km

 boot en leeftijdstabellen(vernieuwd nov. 2016):  

1. voor ergometerprestaties
Een zware roeier heeft ongetwijfeld meer spiermassa, maar wekt in een boot gezeten een grotere weerstand op door het dieper in het water liggen van zijn skif. Bij de ergometer speelt dit geen rol en zal het grotere vermogen direct resulteren in een snellere tijd.
Niets voor niets schreef Dan Topolsky in zijn boek TRUE BLEU met daarin de perikelen van de Oxfort acht in 1984, "Put an Erg in the water and it will sink".
Uit de formule (gewicht/77kg)^0,222. oorspronkelijk van Karl Adams en later gepubliceerd door Concept zijn ergo-prestaties te corrigeren voor gewicht.

Voor , o.a coaches van ploegen, de online ergo gewichts-calculator klik    

Voor club-ergo wedstrijden  man, vrouw, zwaar, licht en leeftijd  klik:       

New! Selectiecriteria vanaf 2001 Diederik de Boorder heeft de de formule aangescherpt waarbij gewicht van boot en een evt. stuurman een rol speelt tot:
gecorrigeerde tijd = tijd/((standaardboot + standard gewicht roeier)/(standaardboot + gewichtroeier).^222, waarbij de standaard boot = minimum Fisa gewicht boot + gewicht stuurman riemen etc gedeeld door aantal roeiers. 

English version

2.Handicap factors for boats and age with new age factors.

In club or masters regatta's the age factors can be use with races with entries of different age (Fisa) classes. Used in rowing club Breda  Markregatta  and "Turfschippersregatta",  Royal Maas and the Dutch Masters. Factors are based on statics from many Fisa Masters results and other masters regatta's. from last 20 years. Every 5 years updated now with data up to 2015 including Fisa Masters Vesta Head's ans 10 yar Concept2 ergoresults for 1k 2k5k and 30 min.

 boot en leeftijdstabellen(vernieuwd nov. 2016)

1.Weight (and age) correction factors for Concept II ergometer

A heavyweight rower has no doubt more muscle weight then a lightweight., but in a boat the weight will result a higher resistance, due to the fact that the boat will sink deeper in the water. On a conceptII the weight will play almost no role and the bigger power of the heavyweight will result in a better time.
In  "TRUE BLUE" Dan Topolsky's book about the difficulties of the formation of the Oxford eight for the boat race in 1984,he wrote , "Put an Erg in the water and it will sink".
From the formulas originally from the famous German coach Karl Adams and also published by ConceptII the correction for weight are based on   corrected time = (weight rower/77kg)^0.222.

The online weight-adjustment calculator:           

For clubrace with entries of all ages, men, women , weight:  

New! To enter the Dutch selection in 2001 coach Diederik de Boorder has refined the formula to : corrected time = time/((standard boat + standard weight rower)/(standard boat + weight rower).^222.
The standard boat = minimum Fisa weight boat + weight of Cox oars etc divided by number of rowers. Standard weight rower 85 kg

Links:
http://users.ox.ac.uk/~quarrell/jeremy/Predictor1x.html

Hoofdmenu

updated: 14-01-2016