terug naar hoofdmenu

Markcompetitie
(uitleg)      

Markcompetitie 2014 - 2015

De commissie markcompetitie heeft een speciale website geopend : www.markcompetitie.nl

 Na 11 jaar Markcompetitie heeft Willem Muller vanaf 2013 het roer overgedragen. Johan van der Sman, Martijn van der Hoek, Yvonne van Diepen en Julius Freutel nemen het stokje over. 

Er word nog naar een oplossing gezocht de oude uitslagen te migreren naar de site van RV Breda of markcompetitie.nl

2013-2014:  klassement     2 nov 14 dec 11 jan 8 febr 8 mrt 12 apr
2012-2013 klassement 17 nov; 8dec*; 12 jan; 9 febr. 2 mrt; 6 apr
2011-2012 klassement  13 nov.;  10 dec.;  7 jan.;  11 febr.;  3 mrt.;  7 apr.
2010-2011  einduitslag : 13 nov ; 11 dec ; 8 jan ; 12 febr ; 5 maart ; 9 apr.
2009-2010
einduitslag 21nov12dec.  9jan*.  13/20 feb.  6 mrt.  10 apr.
2008-2009 einuitslag  22 nov.  13 dec.10jan* 21 feb. 7 maart 11 april
  2007-2008:
eind-uitslag  24 nov 8dec-12jan-9feb-22mrt-12apr
2006/2007:  Einduitslag 5 nov  9 dec 13 jan 10 feb 10 mrt   1 apr     
2005-2006:  Einduitslag 6 nov. 17 dec. 14 jan 11 feb 4 mrt  15 apr

2004-2005 
Einduitslag 13nov - 11 dec - 15 jan- 5 feb - 12 mrt - 9 apr

2003-2004  Einduitslag   9 nov  14 dec   10 jan  14 febr  06 mrt  10 apr 
2002-2003 Einduitslag    10 nov    18-jan.  jan* 8-febr   8 mrt  12 apr

* geen doorgang ivm ijs of stormInformatie:
Competitie
    Onderlinge vergelijking    Wedstrijdbepalingen    Organisatie en data    Correctiefactoren
Kwalificatie     En verder    Wisselprijs  


13e jaar MC op de Roeivereniging Breda
Competitie
Gedurende de wintermaanden wordt er op de RV Breda een competitie van 6 wedstrijden georganiseerd over 4,8 km, waarbij iedere roeier(ster) alleen of in een ploeg individueel per wedstrijd op basis van het resultaat punten kan bemachtigen.
De prestaties worden door correctiefactoren vergelijkbaar gemaakt. Er wordt op grond van drie kenmerken gecorrigeerd: boottype, leeftijd en geslacht. Iedere wedstrijd in de de competitie mag en kan in andere boten en/of ploeg-samenstellingen gevaren worden.
Onderlinge vergelijking

Een deelnemer bouwt aan zijn eigen aantal punten. Per ploeg wordt met het de bootfactor en het gemiddelde van de handicapfactoren van de leeftijden gerekend en krijgt ook ieder bemanningslid op grond daarvan dezelfde gecorrigeerde tijd.

Er is per wedstrijd een uitslag op gecorrigeerde tijd met een winnaar en diverse aanmoedigingsprijzen.

De gecorrigeerde tijden worden verder per wedstrijd op basis van de totale gemiddelde gecorrigeerde tijden, in een indexcijfer omgezet.
Van iedere wedstrijd wordt met het gemiddelde resultaat (=100) alle deelnemers ge´ndexeerd waardoor de wedstrijden per persoon meetellen voor het totaal klassement.
Voor het totaal klassement tellen de beste  4 wedstrijdresultaten. Zie voor kwalificatie voor einduitslag voor de uitzondering

Wedstrijdbepalingen

De wedstrijden zijn tijdraces met vliegende start. Startverschil ca. 15 sec. Oplopende boten hebben voorrang. Winnaar van de wedstrijd is die boot die via de omrekeningsfactoren de snelste tijd heeft behaald.
Traject van kmpaal 9 bij de spoorbrug t/m de Roei (kmp 4.2) dus 4,8 km. Iedereen start achter elkaar in een volgorde die inhalen zoveel mogelijk voorkomt  
Boottypes: Roeien kan alleen in de volgende boottypes 1x 2x 2- 4x- 4x+ 4- 4+ en 8+. Bij uitzondering in C materiaal
Minstens 1 wedstrijd in afwijkend boottype, die telt ook mee voor eindresultaat, dus bijvoorbeeld geen 6 x in een skif

Organisatie en data
Data: De wedstrijden zijn in principe vastgesteld op de tweede  zaterdag van de maand, gedurende 
de maanden november t/m april, indien het normale wedstrijdprogramma dat toelaat.
Start eerste ploeg om 10.00 uur.
Correctie
factoren :
 De bestaande factoren 
voor Boot en leeftijd zullen worden gehanteerd, waarbij de leeftijdshandicap per maand nauwkeurig wordt toegepast en hiermee wordt de verroeide tijd per ploeg  gecorrigeerd. Vanaf het seizoen 2005-2006 zijn een nieuwe set van factoren van toepassing. Dit zijn factoren , op analyse gegevens  van de laatste 15 jaar uitslagen veteranen wedstrijden.en worden ieder 5 jaar aangepast

Nieuwe handicapfactoren voor de Markcompetitie per 2 maart 2013
Lange afstand verteren oudere veteranen blijkbaar makkelijker dan jongere, dat was bekend.
Het effect is nu nog eens goed doorgerekend door Erik Peet van de Hoop en geeft aanleiding de factoren gebruikt voor de Markcompetitie aan te passen.
Hoewel de afstand van de MC niet superlang is geeft het verschil. Op die 4,8 km is het verval bij met name de oudere veteranen toch iets minder dan de 1 km waar de factoren op gebaseerd zijn.

En Verder

In principe  is de competitie bedoeld voor wedstrijdroeiers 
van RV Breda. en overige verenigingen uit de regio bv  Dudok van Heel, Roosendaal Dordrecht en Tilburg:. Dames en heren senioren, junioren en veteranen, verder competitieroeiers. Daarnaast roeiers die niet (meer) in deze categorie vallen maar die wel dit niveau hebben. Deelnemen van mixed ploegen met 1 t/m 7 personen van andere geslacht is mogelijk.

Voor de einduitslag tellen de vier beste resultaten mee*. Men hoeft dus niet aan alle 6 evenementen deel te nemen om in aanmerking te komen. Men kan dus ook later aan de competitie gaan deelnemen. Het geeft  de mensen die vaker meedoen het voordeel dat een slecht resultaat vervalt.  

* Indien door weersomstandigheden slecht 4 wedstrijden geroeid worden tellen de beste 3, bij slechts drie verroeide wedstrijden of minder tellen alle wedstrijden mee.

Kwalificatie voor de einduitslag

Indien in een wedstrijd een ploeg minder dan 90 punten zou krijgen ( is 10% langzamer dan het gemiddelde en ongeveer 20% langzamer dan de snelste ploeg  komt ze wel voor in de uitslag van die wedstrijd met een tijd en handicap tijd. Voor de competitie wordt de uitslag in punten echter berekend zonder deze ploeg..   Reden is dat een ploeg op deze manier enerzijds bedoeld , door extra langzaam te varen of anderszijds onbedoeld, bijvoorbeeld na pech een slechte tijd zal realiseren en daarmee de competitie kan be´nvloeden

 prijzen

Wim en dochter Len Knoester hebben de wisselprijs uitgeloofd, zie foto bovenaan de pagina.

Bezoekersteller

 

Bezoekersteller